bvÜdvözöljük!bv

Tisztelt Felhasználóink!

            Magyarország Kormánya a 40/2020 (III.11.) Kormány rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki.

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft, mint a „létfontosságú infrastruktúra részét képező” állami cég, tevékenysége folyamatos fenntartást igényel a rendkívüli helyzetben is, ehhez szükséges a szolgáltatást ellátó munkatársak egészségének megóvása.

A kialakult helyzetben a Kiskunvz Kft vezetőségének döntése alapján a vízmérők leolvasása határozatlan ideig szünetel. Ez alól kivételt képeznek a rádiós jeladóval szerelt vízmérők, melyeket továbbra is kéthavi gyakorisággal leolvasunk.

Ebben az időszakban is havi gyakorisággal állítjuk ki a számlákat, mérőállás hiányában az átlagfogyasztásnak megfelelő mennyiséggel. Természetesen a mérőállás bejelentésének lehetőségét biztosítjuk online és telefonos elérhetőségeinken a korábban megszokott módon. Amennyiben minden hónapban élni kíván a mérőállás bejelentés lehetőségével, kérjük, szíveskedjék kitölteni és beküldeni a „Regisztrációs lap vízmérő állás bejelentéséhez” elnevezésű nyomtatványunkat annak érdekében, hogy ne készüljön előremutató részszámla.

A mérőállásokat minden hónapban 5-e és 12-e között tudjuk fogadni online a https://kiskunviz.hu oldalon, valamint a +36 20 9 421 622 telefonszámon, ahol válassza a 2-es melléket. A mérőállás bejelentéséhez szüksége lesz a felhasználási hely azonosítóra, a vevő azonosító számra és a mérő gyári számára.

Amennyiben az Ön nagy fogyasztó, és vízmérőjét eddig havi gyakorisággal olvastuk le, külön levélben tájékoztattuk a mérőállás bejelentés lehetőségeiről.

A fentiekre tekintettel javasoljuk minden ügyfelünknek az elektronikus számla igénylését. Ehhez regisztráció szükséges a https://kiskunviz.hu elektronos ügyfélszolgálaton.

Köszönjük megértésüket!

Tisztelettel:

Kiskunhalas, 2020. március 31.

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft

 

Tisztelt Lakosság!

Magyarország Kormánya kijárási korlátozást rendelt el 2020.03.28-tól 2020.04.11-ig. A Kormány rendelete szerint a lakóhely, tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására alapos indokkal kerülhet sor.

Alapos indok:

 1. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 2. b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 3. c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 4. d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés másoktól 1,5 m távolságban
 5. e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 6. f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
 7. g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériái terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
 8. h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 9. i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 10. j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
 11. k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban

együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

 1. l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 2. m) a dohányboltban történő vásárlás,
 3. n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 4. o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 5. p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 6. q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 7. r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 8. s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az

állatkórház látogatása,

 1. t) a szülői jogok és kötelezettségek,
 2. u) a hitéleti tevékenység
 3. v) alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás
 4. z) egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

 

Vendéglátó üzletben – kocsma- az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos!

Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása!

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

Felhívom a lakosság figyelmét ezeknek a szabályoknak a szigorú betartására, mivel aki a korlátozó intézkedéseket megszegi, szabálysértést követ el, és a hatályos szabálysértési törvény szerint 5.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Önkormányzatunk továbbra is segítséget nyújt!

Alapvető élelmiszerek és egyéb termékek vásárlását biztosítjuk a helyi üzletekből, a gyógyszerek kiíratása hétfői és szerdai napokon történik, a gyógyszerek kiváltását és házhoz szállítását keddi és csütörtöki napokon biztosítjuk!

Sürgős esetben a gyógyszereket azonnal kiváltjuk!

Kérem, hogy amennyiben az Önkormányzat segítségét kérik, az alábbi telefonszámokon igényeljék:

 • Önkormányzat elérhetősége: 78/456-190, 78/456-192
 • Boldóczki Józsefné 70/332-8795
 • Szabó Patrícia Erika 70/408-6003
 • Baksa László Gábor 70/334-5923

Felhívom a 65. életévüket betöltött lakosok figyelmét, hogy lakóhelyüket lehetőség szerint ne hagyják el!

Kis-Vén László sk.

Öregcsertő Község polgármestere

 

Tisztelt Üzemeltető!

A 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet alapján

 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni!
 • az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos!
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki
 • vendéglátó üzletben
 • üzletben
 • rendszeres zenés, táncos rendezvényen
 • a rendezvény helyszínén, valamint
 • az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben

meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege 5.000,- Ft, a legmagasabb összege 500.000,- Ft.

Kis-Vén László s.k.

Öregcsertő Község polgármestere

 

Tisztelt Lakosok!

A 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet alapján a Kormány arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket, vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Arra kérem Önöket, hogy a koronavírus elterjedésének elkerülése érdekében tartsák be a Kormány kérését.

Azoknak a 70. életévét betöltött személyeknek, akiknek közeli hozzátartozójuk a bevásárlást, és a szükséges napi segítséget biztosítani tudja, kérem, a hozzátartozó segítségével oldják meg.

Azok a 70. életévüket betöltött személyek, akiknek nem áll módjában hozzátartozó segítségét igénybe venni, azok kérhetik az Önkormányzat támogatását.

A receptek kiíratása esetén elsősorban az orvosi rendelőben 78/456-070 vagy 30/205-0633 számon Domonkos Györgyné asszisztenst keressék!

Hetente 1 alkalommal, csütörtöki napon az alapvető élelmiszerek bevásárlásánál, receptek kiváltásánál segítséget nyújt szükség esetén Önkormányzatunk.

Kérem, hogy amennyiben az Önkormányzat segítségét kérik, az alábbi telefonszámokon tudják igényelni:

 • Boldóczki Józsefné 70/332-8795
 • Szabó Patrícia Erika 70/408-6003
 • Baksa László Gábor 70/334-5923

Kis-Vén László s.k.

Öregcsertő Község polgármestere

 

Lakossági tájékoztatás

A Kormány 45/2020. (III.14.) Korm. rendelete alapján Öregcsertő Község polgármestereként az alábbiakról tájékoztatom Öregcsertő lakosságát:

 • március 16. napjától, azaz a hétfői naptól az iskolák Magyarország teljes területén bezárásra kerültek.
 • március 16. napjától, azaz hétfőtől – figyelembe véve az iskolák bezárásáról szóló döntést – Öregcsertő Községi Önkormányzat fenntartásában lévő óvoda bezárásra került, szükség esetén a szülői nyilatkozat alapján biztosítja az óvodáskorú gyermekek felügyeletét (teljes elláttással), valamint az óvodába és iskolába nem járó gyermekek étkezését (ebédet).
 • Ettől az időponttól kezdve a Könyvtár a tevékenységeit felfüggeszti, látogatókat nem fogad.
 • A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat a továbbiakban is folyamatosan működik, kiemelten gondoskodunk az idősek ellátásáról (bevásárlás, gyógyszerek, ebéd biztosítása, stb.) egészségük védelme érdekében! Ellátás nélkül senki nem marad.
 • Az Önkormányzat a szokott rendben működik, de az ügyfélfogadás a veszélyhelyzet megszűnéséig szünetel!

Ügyeit elsősorban levélben, telefonon, e-mailben intézze, ezzel is csökkentve a személyes találkozások számát.

Szükség esetén ügyeinek személyes intézése telefonon, előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Elérhetőségek: 78/456-190, 78/456-192, csertopolghiv@tolna.net

 • Az egy időben, egy légtérben tartózkodók számának csökkentése érdekében, a település alapellátó egészégügyi intézményében (háziorvos) az alábbi szabályok betartására kérjük a lakosságot:

Háziorvosi rendelés szünetel!

Az állandóan szedett gyógyszereket felíratni kívánó betegek telefonon kérjék a receptek felíratását, mely e-recept formájában működik. Az e-recepten felírt gyógyszerek kiváltása a gyógyszertárban személyi igazolvány és taj kártya felmutatásával lehetséges.

Elérhetőségek:

Dr. Tidir Alisza Vaszilijevna: 30/625-3679

Domonkos Györgyné: 30/205-0633

Öregcsertői orvosi rendelő: 78/456-070

Romsicsné Marcsi: 30/303-3726

Homokmégyi orvosi rendelő: 78/454-451

 • Általános kérések a lakossághoz:
 • Aki teheti, halassza el tervezett külföldi útját.
 • Halaszthatatlan út esetén a hazaérkezéstől számított 2 hétig az utazók és családtagjaik, maradjanak otthonukban.
 • Akik az elmúlt 14 napban bárhol külföldöm jártak – akkor is, ha nem a kormányrendeletben felsorolt országokban – a hazaérkezésüktől számított 14 napig válasszák az önkéntes otthoni karantént és ne látogassák családtagjaikat.
 • Mindazok ellátásáról, akik a Kormányrendeletben felsorolt országokból érkeznek (Olaszország, Dél-Korea, Kína, Irán, Izrael) és emiatt kötelező hatósági karanténba kerülnek, szükség esetén az önkormányzat gondoskodik. Az önkormányzattól segítséget a következő telefonszámokon lehet kérni: 78/456-190, 78/456-192. Az ilyen esetekben arra kérjük a velük egy háztartásban élő hozzátartozókat, hogy ők is vonuljanak önkéntes karanténba.

Önkormányzatunk ebben a helyzetben hozott döntéseiről folyamatos tájékoztatással lesz a Tisztelt Lakosság felé.

Kérjük, a döntésekben foglaltakat mindenki tartsa be!

Naprakész információkat az alábbi elérhetőségeken találnak:

www.oregcserto.hu
nnk.gov.hu
koronavirus.gov.hu

                                                                  Kis-Vén László s.k.

                                                                 Öregcsertő Község polgármestere

Öregcsertő rövid története

Öregcsertővel kapcsolatos utalások legelőször a XIII. század elején tűnik fel. A falu elnevezése minden bizonnyal személynévből, a település egykori tulajdonosának nevéből ered.

A XIV. század elején ez a személynév a „-háza” összetétel formájában jelenik meg a különböző forrásokban.

A török kiűzését követően ismét módosul a falu elnevezése. Ekkor jelenik meg az „öreg”, illetve a „kis” előtag, amely a két, később egybeépülő település megkülönböztetését szolgálta.

Öregcsertő a Sárköz történelmileg kialakult településrendszeréhez tartozik. A Sárköz a Duna és mellékágaim által körülhatárolt szigetjellegű területre vonatkozik, melyre később települések épültek.

A falura vonatkozóan a legkorábbi adatok a XIII. század közepéből valók. IV. Béla egy 1239-ben kiadott oklevelében tesz említést a településről. Eszerint az uralkodó a szekszárdi apátságnak a Solt megyei Iván és Halom nevű birtokán tizenhat családot szabad jobbágyainak sorába emelt fel. A dokumentum azzal folytatódik, hogy háború esetén kötelesek az apátot hadba kísérni, s ezért minden más szolgálat alól mentesülnek. Említést tesz az oklevél egy bizonyos „Chertu” nevűről, aki már gyermekkorában hűségesen szolgálta az uralkodót.

A király nem feledkezvén meg róla, őt és összes rokonát szabad jobbággyá nyilvánította, s mentesítette a közadók fizetése alól. Hogy érdemeit a király kellően megjutalmazza, azokat a földeket, melyeknek már korábban haszonélvezője volt átadta neki örökös birtokul.
Feltételezhető, hogy az adományozott birtok a település határára is kiterjedt, melynek központi része a „Chertu”-család tulajdonában lévő falu volt.

Tovább

A XIV. és a XV. századból származó, közigazgatási egységek megszervezését, birtokadományozási ügyeket, birtokvitákat tartalmazó oklevelekben a település neve a Chertewhaza” alakban állandósul.

A török hódítás jelentős változást okozott az ország, s egyben a település életében. Kalocsát és környékét a török végleg 1542-ben szállta meg, s rendezkedett be hosszab időre. A térség budai pasalik szegedi szandzsákjához tartozott kalocsai naije néven. Ez nem szpáhi, hanem a szultán birtokában lévő khász birtok volt.
Ezekből a defterekből, török adólajtstromokból, kitűnik az itt élő lakosság anyagi helyzete az adóztatásának mértéke.

Az 1686-ban meginduló felszabadító háború során a falu elnéptelenedett. Ezt az 1690-ban végzett összeírás is bizonyítja, amely Csertőháza nevét az elhagyott, elpusztult helyek között tünteti fel.
A térség, s egyben a település benépesítése a XVIII. század elején történt. Ekkor alakult ki a környékre nagyon sajátosan jellemző településforma, a szállás. Ennek a településformának a létrejöttét gazdasági, demográfiai okokkal és e környék természeti adottságának együttes hatásaival lehet magyarázni.

A lakosság lélekszáma a XIX. század közepéig lassú, e század második felében gyors növekedést mutat. Az itt élők egy része mezőgazdasági tevékenység mellett ipari vállalkozást is folytat.
A gazdasági fejlődés, ami a lakossági szám növekedésében is megmutatkozott, igen intenzívvé tette az önállósulásért folytatott harcot. Kalocsa egykori határából két önálló község alakult, Homokmégy és Szakmár.

Öregcsertő 1915-ig tartozott Homokmégyhez, mígnem elszakadva önálló községgé lépett elő. Igazgatásilag a települést négy puszta alkotta: maga a központ Öregcsertő, a vele hamarosan egybeépülő Kiscsertő, az őrjegi puszta és a Gajári-major.