bvKözségünkbv

Öregcsertő község Bács-kiskun megyében Kalocsától keletre a kalocsai Sárköz vízerekkel szabdalt magas ártéren fekszik, Kalocsa és Kiskőrös között. A városok közelsége ( 12 km – 20 km) hatással van a település életére.

1990.október 11-én a Községi Tanács Községi Önkormányzattá alakult.
1990.okt.11-től 1998 okt 18-ig Guzsván László volt a polgármester, azóta 3 cikluson keresztül Kis-Vén László látja el a polgármesteri feladatokat.

Öregcsertő legnagyobb intézménye az általános iskola és az óvoda.
2009/10 tanévben az óvodában 2 óvónő és 2 dajka felügyel a 19 kisgyermekre.
2007.szept.1-től Kalocsával közösen alakított társulásban látja el a feladatott Kalocsa és Térsége óvodája és bölcsődéje név alatt.

2009/10 tanévben 46 tanköteles gyermek jár iskolába, ebből 18 napközis.
2006-ban pályázat útján nyert 98 millió forintos támogatással felújításra került az iskola, óvoda és a napközi otthon. 2006. évtől az Általános Iskola fenntartására is társulási megállapodást kötött az Önkormányzat Kalocsa Város Önkormányzatával.
A falu 8 tantermes iskolájában 5 pedagógus végzi oktató- nevelő munkáját.
2007 szeptember 1.-től a megváltozott jogszabályok miatt a felső tagozat fokozatosan áthelyezésre kerül Kalocsa Város Általános Iskolájába. 2009/10-es tanévben az 5. és 6. 7.osztály kerül beszállításra Kalocsára, kizárólag iskolabusszal.

Az Önkormányzat könyvtárában 6.000 kötet könyvet őriznek, a művelődési otthonnal együtt ez a helyi közművelődés legfőbb színtere. Művelődési Ház felújítására Önkormányzat 2009-ben pályázati úton kapott támogatást. A mintegy 50 millió forintos DAOP-os támogatás felhasználásával a falu közösségi színterévé alakulna, ahol minden korosztály megtalálná a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A felújítás 2010  év elején elején elkezdődik.

2008-ban az Önkormányzat támogatást kapott az FVM által meghirdetet „ vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása” című pályázat keretében 8+1 személyes személygépkocsi beszerzésére. A támogatásból közbeszerzés lefolytatása során egy 8+1 személyes Mercedes Vito gépkocsit került beszerzésre. A gépkocsi beszerzése után az Önkormányzat engedélyt kapott a tanyagondnoki szolgálat bevezetésére, és így szélesebb körben tudunk a lakosság számára segítséget nyújtani a mindennapi életben.

A falu lakosságának alapfokú egészségügyi ellátását helyben a háziorvos, és a védőnő biztosítja.
A kalocsai kórház és a rendelőintézet látja el a szakorvosi vizsgálatra beküldött betegeket.
A településen az idős korúak gondozását a házi szociális gondozónő napi 8 órában látja el.
A faluban működik postahivatal, amely a lakosság pénzügyeinek intézésében játszik szerepet.
Sportolásra a helyi sportpálya ad lehetőséget.

A település nehéz gazdasági helyzetéhez képest megpróbál a lakosság mind szélesebb rétegeinek támogatást nyújtani és lehetőségeihez mérten a település infrastruktúráját fejleszteni. A fejlesztéseket pályázatok útján nyert támogatással valósítja meg.
A vezetékes ivóvízhálózatot 1985-ben építették ki, 1994-ben  került sor a vezetékes gáz bevezetésére,egy év múlva 1995-ben követte a telefonhálózat kiépítése az EMITEL Rt. közreműködésével.
2002-ben több település társulásával megvalósult a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése.

Lakosság száma az öregedés és elvándorlás miatt fogyó, 2009-ben 973 fő.
A településhez tartozik Csorna szállás ahol 102 ember él és kb. 6 km-re fekszik Öregcsertőhöz.
Öregcsertő gabonatermesztő község, a XX.század elején is a búza, tavaszi árpa és a kukorica volt a legfontosabb terméke. Jelenleg is több hektáron termesztik még a hagyományokhoz híven „Kalocsa piros aranyát” a fűszerpaprikát.
1960-ban alakult a Petőfi Termelőszövetkezet egészen 1992 augusztus 02-ig. Utódja a Petőfi MTÉSZ szövetkezet lett, 13 főt foglalkoztat.
Mellette 9 családi gazdaság és 59 őstermelő gazdálkodik, 7 társas vállalkozó, 11 egyéni vállalkozó és 2 betéti társaság működik.
A lakosságot 3 élelmiszerüzlet látja el. A vendéglátóhelyek száma 3.

A falu lakossága ápolja a népművészeti hagyományokat. Elsősorban az úgynevezett kalocsai kézi és gépi hímzésen valamint tojás festésen keresztül valósul meg.
A népzenei hagyományokat a helyi asszonykórus tartja, műsorukkal a helyi rendezvényeken és a környékbeli népdalversenyeken, a szomszédos ország kórustalálkozóján Palicson is sikeresen szerepelnek.
2003-tól a Vajdasági Palics település helyi magyar közösségével szoros kapcsolatot alakított ki az Önkormányzat és azóta is minden évben tavasszal és ősszel baráti találkozáson összejönnek és a környék nevezetességeivel megismerkednek.
Hagyományok ápolásához tartozik az évenkénti búcsú megrendezése, amely az 1894-ben felszentelt templom évfordulójához kapcsolódik Öregcsertőn, kiscsertőn mindig október második vasárnapján tartják a búcsút.
1996-tól minden évben szeptember első szombatján kerül megrendezésre a falunap. Ezen a napon focigála, sportvetélkedők, főzőverseny és népi hagyományőrző tánccsoportok találkozójának megrendezésével ápolja a környező településekkel a kapcsolatot.

Leader palyazatok
Leader palyazatok
Megszakítás