bvProjektekbv

Öregcsertő Községi Önkormányzat Művelődési Ház és Közösségi tér, energetikai fejlesztése
Projekt teljes költsége: 35.204.437 Ft               Támogatás összege: 27.036.647 Ft
A támogatás mértéke: 76,8 %
Tetőszigetelés, homlokzati szigetelés, napelem
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.11.02-2019.06.30.
Projekt azonosító száma: 1774719257
Vidékfejlesztési Program keretén belül: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés – pályázati ablak,

 

 

Csapadékvíz elvezetés Öregcsertőn

Projekt teljes költsége: 26.000.000 ft                      Támogatás összege: 26.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15BK1-2016-00003

Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül: Települési környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztések

 

 

Öregcsertő Község Óvodájának felújítása

Projektazonosító: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00018 

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2018.12.31.

A projekt célja: Öregcsertő Község Óvodájának felújítása,melynek keretében modern óvodai környezet kerül kialakításra

A projekt tartalma: Intézmény felújítás, eszközbeszerzés, a közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során projektarányos akadálymentesítést alkalmaz.

A projekt várható eredménye: A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak,kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek,különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára.A tervezett beruházás hozzájárul a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez,ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez a bölcsődei ellátás fejlesztésével, és/vagy az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez.

 

Öregcsertő külterületi útjainak fejlesztése  
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című,
A projekt tervezett befejezési dátuma:   2020.03.01.
A projekt azonosító száma: 1826316265
Szerződött támogatás összege:  63.015.351 Ft
A támogatás mértéke: 90 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében Öregcsertő 026/1, 026/2 és 038 hrsz-ú földútjainak szilárd burkolattal történő kiépítése valósul meg.

A tervezett út közel a kijárt földút nyomvonalát követi, idegen területek igénybe vétele nélkül. Az út vízszintes vonalvezetését a meglévő földes út nyomvonala, és a nyilvántartás szerint földes út nyomvonala határozta meg. A földút változó vastagságú zúzott kővel és építési bontási törmelékkel került feltöltésre, melyet a stabilizáció építésekor a földkitermeléssel együtt el kell bontani.

A tervezett út az 5301j.út 62+ 286 km-ben R=12 m-es sugarakkal indul, és Szakmár közigazgatási határáig tart. A tervezett út hossza 985 méter. A tervezett úthoz, annak bal oldalán 3 db, jobb oldalán 2 db nyilvántartott földút csatlakozik. Az út vízszintes nyomvonalán 8 db iránytörést terveztünk be. Az út magasságilag követi a földes út magassági vonalvezetését. A legnagyobb emelkedő 4,8 %. a legnagyobb esés 4,3 %, amelyek a vasúti átjárónál találhatók. Vasúti nyilatkozat alapján az átjárónál 4-4m hosszban a burkolat vízszintes. A részletes magassági adatokat a hossz-szelvény tartalmazza.

A tervezett út szélessége 4,0 m, egyoldali 2,5 %-os oldalesésű, kivéve az első 50 m ahol a szélesség 5,5 m és kétoldali 2,5 %-os oldalesésű. Az útpadka szélessége 1,5 m, amelyből 1,0m nemesített útpadka, melynek oldalesése 4, illetve 5 %-os. A csapadékvíz elvezetése az út hosszirányú, és keresztirányú esésével biztosított, az út mindkét oldalán meglévő árokba, ahol az szikkasztásra kerül.

A meglévő földút kötött talajú. Az 5301j. úttól 54 m hosszban beton burkolat van.

Tervezett út pályaszerkezete:

4 cm AC-11 kopó

5 cm AC-16 kötő

20 cm CKt

20 cm Szórt útalap

Tervezett út pályaszerkezete meglévő beton burkolaton:

4 cm AC-11 kopó

5 cm AC-16 kötő

5-8 cm feszültség elosztó zúzalék

A nemesített útpadka 15 cm vastag murvából épül.  Az erősített pályaszerkezet a nagy teherforgalom miatt vált szükségessé. A tervezett út környezetében útépítési helyi anyag nem található, ezért a

felhasznált anyagok a legközelebbi beton üzemből, ill. vasműből kerülnek beszállításra.

Az útszakaszon 2db kitérő kerül kiépítésre a vasúti átjáró előtt és után, az út jobb oldalán, ahol az út szélessége 6,5 m lesz. A csatlakozó földutaknál, az út 3-5 m hosszban kerül kiépítésre, 4,5-5,5 m

szélességgel, az út szélének letörésének megakadályozására. A földmű tömörségét Tr = 95%-ra kell biztosítani. Az út elsőbbség adás kötelező jelzőtáblával csatlakozik az 5301j. úthoz.

A kiépített úton 60 km/h-s sebességkorlátozás kerül bevezetésre. Kihelyezendő 1 db “Útszűkület”, 1 db “Földút veszély”, valamint az 5301j. útra 2 db “Útkereszteződés” jelzőtábla, valamint a biztosítás nélküli vasúti átjárót jelző táblák.