bvEFOP-1.5.3-16-2017-00002 “Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben”bv

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00002
A projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben
Kedvezményezett: Kalocsa Város Önkormányzata
A szerződött támogatás összege: 399.892.204 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása: A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A konstrukció részcéljai:

  1. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
  2. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
  3. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
  4. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
  5. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

Projekt vége: 2020.03.31.

 

2020.08.11

Kalocsa Város Önkormányzata és további hét térségi település sikeres projektet zárt az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című európai uniós pályázat keretén belül. A konzorciumban résztvevő települések: Kalocsa, Dunaszentbenedek, Géderlak, Ordas, Öregcsertő, Szakmár, Újtelek, Uszód. A projekt céljainak megvalósítására közel 400 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást fordítottak. A projekt záró dátuma: 2020.03.31.

A projekt főbb célkitűzései közé tartozik a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítése, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő visszakerülésének elősegítése, a helyi kisközösségek szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének elősegítése és a kultúrák közti párbeszéd erősítése.

A célok elérése érdekében kompetenciafejlesztő képzések, ismeretterjesztő rendezvények kerültek megszervezésre. Ezen kívül mentorprogram indult és egyéni fejlesztési tervek segítségével támogattuk a hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrációját.

A projekt lehetőséget biztosított nem engedélyköteles átalakításra és felújításra is. Fő szempont volt, hogy olyan terek és épületek kerüljenek fejlesztésre, melyek a projekthez kapcsolódó programok helyszínéül szolgálnak.

A beruházásokon kívül eszközbeszerzésre is lehetőség nyílt. Az eszközök úgy kerültek kiválasztásra, hogy azok a projekt által elindított folyamatokat tovább tudják vinni és hosszú távon szolgálják a város érdekeit.

További információ kérhető:

Katus Györgyné

Elérhetőség: 06-70/601-300, info@kalocsa.hu

Leader palyazatok
Megnyert palyazatok
Megszakítás