bvTOP_Plusz-1.2.3-21-BK1-2022-00002 – „Belterületi utak felújítása Öregcsertőn”bv

 

 

Öregcsertő Községi Önkormányzat 68.000.000;- forint támogatást nyert a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP-Plusz-1.2.3-21-BK1-2022-00002 azonosítószámú „Belterületi utak felújítása Öregcsertőn” elnevezésű pályázatán

Támogatás aránya:100%
A pályázat megvalósításának kezdete:2023.01.01.
A pályázat befejezésének időpontja: 2024.01.29.

A projekt kivitelezése 2023.07.03-án a munkaterület átadásával megkezdődött.

Ezután Öregcsertő Vén József utca (425 hrsz) még kiépítetlen szakaszának szilárd burkolattal való kiépítésének kivitelezése történt 176 m hosszan 3,0 m szélességben

A pályaszerkezet ismertetése a következő:
-6,0 cm vtg AC-11 (N) kopóréteg
-22,0 cm vtg ZM (M56)
-25,0 cm vtg Homokos-kavics védő réteg

Az új burkolat mellé1-1 m szélességben nemesített padka került kiépítésre.

Az építési munkák 2023.09.25-én befejeződtek, majd következtek a Vén József utca (425 hrsz) 259,1 m, a Kossuth utca (424 hrsz) 240,75 m, illetve a Kalocsai utca (31 hrsz) 248,64 m hosszan a már meglévő kiépített utak szilárd burkolatának megerősítési munkái összesen 748,5 méter hosszan 3,0-3,5 m szélességeben. A meglévő úthibák javítását követően a teljes felület az alábbi rétegrenddel aszfaltszőnyegezéssel került felújításra:

-3,5 cm vtg. AC-11 (N) kopóréteg
-3,5 cm vtg AC-11 (N) kötőréteg, (kiegyenlítés és megerősítésként
-kb. 20-22,0 cm vtg meglévő pályaszerkezet

A burkolatmegerősítések mellé 1-1 m széles, nemesített padka került kiépítésre.

Az utcákat érintő építési kiviteli munkáinak műszaki átadása 2023.10.30-án megtörtént.

A felújítás hozzájárul a kényelmesebb és biztonságosabb közösségi közlekedési mód használatához, az érintett útszakaszok a mindennapi élet és a közlekedés biztonság fokozását célozzák.A fejlesztéssel érintett terület közvetlen kapcsolódik a település központjához, így a lakosok mindennapi életéhez. Az épített környezetnek része az útburkolat is, ezért annak megjelenése, állapota, minősége jelentős hatással van a lakosság életvitelére, emiatt fontos, hogy a hétköznapi tevékenységeik során igénybe vett szolgáltatások elérése gyorsabb és komfortosabb legyen. A belterületi közutak felújítása a biztonságos közlekedést elősegítő fejlesztések közé tartozik, amely megfelelő műszaki színvonalú elérési lehetőséget nyújt a lakosság, a gazdasági szereplők és a közszolgáltatók számára.

Ilyen volt:

Ilyen lett:

 

 

Leader palyazatok
Leader palyazatok
Megszakítás