bvRendeletekbv

Öregcsertő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2019. 01. 01

Öregcsertő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, valamint a 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. Általános rendelkezések

1. § Öregcsertő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Öregcsertő község illetékességi területén határozatlan időre az alábbi helyi adókat vezeti be:

  1. a) magánszemélyek kommunális adója,
  2. b) helyi iparűzési adó.
  3. Magánszemélyek kommunális adója

2. § (1) (1) Magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként 3.000,- Ft.

  1. Helyi iparűzési adó

3. § (1)[1] Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az iparűzési adó évi mértéke az adóalap[2] 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,- Ft.

  1. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén hatályba.

(2) Hatályát veszti Öregcsertő Község Önkormányzat Képviselő-testülete magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/1991.(IX.15.) sz. rendelet valamint az azt módosító 16/1999. (XII.02.) és 15/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti Öregcsertő Község Önkormányzat Képviselő-testülete helyi iparűzési adóról szóló 11/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet

[1] Öregcsertő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[2] Öregcsertő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

 


 

Rendeleteinket a Nemzeti Jogszabálytárban is megtalálhatja a

http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

oldalon, ahol Megye sorában válassza ki a Bács-Kiskunt, míg a Hely sorában pedig az Öregcsertőt.

 

 

Leader palyazatok
Leader palyazatok
Megszakítás