bvAdóügyekbv

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Adózók!

  1. január 1. napjától az alábbi változások lépnek hatályba az adóhatósági feladatellátásban:
  2. Gépjárműadó:

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövő évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) veszi át. A változással kapcsolatban a gépjármű-üzembentartóknak (tulajdonosoknak) teendőjük nincs. Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan figyelembe veszi az adó kivetésénél.

A 2020. december 31. napjáig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben továbbra is az önkormányzati adóhatóság jár el.

  1. Helyi iparűzési adó:
  2. január 1. napjától az adóalanyok – főszabály szerint – a NAV-hoz kötelesek benyújtani a helyi iparűzési adó bevallásukat. A szükséges nyomtatványok majd a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők. Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (pl. őstermelő) nyújthatja be az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben az arra jogosult a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. Fontos kiemelni, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Ahhoz, hogy a vállalkozó a 2021. évben csak az adóelőleg 50%-ának megfizetését lehetővé tevő „adókönnyítésre” jogosult legyen, az is szükséges, hogy az annak feltételéül szolgáló – a fenti Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti – nyilatkozatot február 25-ig elektronikus úton benyújtsa a NAV számára.

Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Öregcsertő község fejlődéséhez.

Kérdés esetén az alábbi telefonszámon állunk rendelkezésükre: 78/456-190

Öregcsertő Községi Önkormányzat

 

Tájékoztató iparűzési adó tárgyában
Tisztelt Adózó!

A 2014.évi iparűzési adó bevallással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

– a bevallás benyújtásának határideje 2014.május 31.
(A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a honlapról letölthető!)

– a 2013.évre fizetendő adó mértéke az adóalap 1,4 %-a.

– a 2014.évre fizetendő adó mértéke az adóalap 1,4 %-a.

– tájékoztatásul közöljük, hogy Öregcsertő önkormányzat képviselő-testülete a 11/2012(XI.30) számú önkormányzati rendeletével az iparűzési adó mértékét 2013. január 01-től 1,4%-ra csökkentette.

– iparűzési adó számlaszám: 11732040-15337465-03540000

Öregcsertő, 2014. április 23.

Csefkóné Busa Andrea jegyző

oregcserto_ado_rendelet 2012

35/2008.(XII.31)PM rendelet

helyi-iparuzesi-ado-bejelentkezesvaltozas-bejelentes_1_-2014

ipa-allando-jellegu-tev2014

Leader palyazatok
Megnyert palyazatok
Megszakítás